Karta som visar ungefär var händelsen Brand: Anmälan om allmänfarlig ödeläggelse efter en gräsbrand. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Brand Anmälan om allmänfarlig ödeläggelse efter en gräsbrand.

Glömstavägen, Katrinebergsvägen, Huddinge, Stockholms län

I närheten av korsningen mellan Glömstavägen och Katrinebergsvägen har en gräsbrand om ca 100 kvadratmeter uppstått. Polisen skriver en anmälan om allmänfarlig ödeläggelse men det finns ingen misstänkt person.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra