Brand När räddningstjänsten är klar med sitt arbete vid branden i ett flerbostadshus i Jakobsberg kommer polisen utreda brandorsaken.

Jakobsberg, Järfälla, Stockholms län

Polisen som är på plats biträder räddningstjänsten. Några av de boende har självmant lämnat sina bostäder. Räddningstjänstens räddningsledare har till polisen sagt att det i nuläget inte är nödvändigt med någon evakuering.

Trafiken påverkas av branden och polisen har en trafikavstängning vid Stenskilsgränd. Polisen har inlett en förundersökning angående allmänfarlig vårdslöshet.

Uppdatering klockan 11:21
Räddningsledaren från räddningstjänsten har ändrat sin bedömning angående evakuering. Polisen biträder med evakuering. Kommunen har, om det behövs, öppnat upp en lokal som de evakuerade kan få gå till.

Uppdatering klockan 13:57
En person är med ambulans förd till sjukhus för kontroll. Polisen har ändrat brottsrubriceringen till grov allmänfarlig vårdslöshet. Branden har troligen uppkommit i samband med att det pågick ett arbete på eller i fastigheten.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra