Karta som visar ungefär var händelsen Brand: En privatperson har släckt en anlagd eld i terrängen. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Brand En privatperson har släckt en anlagd eld i terrängen.

Söderbyvägen, Salem, Stockholms län

Två pojkar i tonåren har startat en mindre terrängbrand på Söderbyvägen i närheten av en skola. En privatperson släcker elden och får hjälp av personal från den närliggande skolan
När ungdomarna konfronteras reagerar de med aggressivitet och lämnar platsen.
Med hjälp av vittnesuppgifterna hittar polisen de båda pojkarna i en annan del av samhället där de kontrolleras.
Ingen anmälan om brott kommer att skrivas, däremot görs en anmälan enligt socialtjänstlagens 14 kapitel till socialtjänsten. 

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra