Karta som visar ungefär var händelsen Brand: Det har varit en brand i en lokal som är i en av centrumbyggnaderna i Farsta. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Brand Det har varit en brand i en lokal som är i en av centrumbyggnaderna i Farsta.

Farsta, Stockholm, Stockholms län

Polisen som har pratat med räddningsledaren från räddningstjänsten har fått veta att branden är släckt. Polisen kommer utreda brandorsaken i en förundersökning angående allmänfarlig vårdslöshet.

Branden och det efterföljande arbetet påverkar gäster till centrumanläggningen. I nuläget är det den byggnaden som branden har varit i som berörs. 

Uppdatering klockan 15:03
Polisen som är på plats har talat om att den avspärrning som kvarstår är runt den lokal där branden startade. Några av de närbelägna butikerna kan påverkas av avspärrningen.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra