Brand Ingen misstanke om brott vid den brand som var i en korridor som tillhör ett sjukhus på Södermalm.

Södermalm, Stockholm, Stockholms län

Räddningstjänsten kontrollerade en brand som släcktes av sprinklersystemet. Trafiken påverkades på Södermalm när räddningstjänsten arbetade inne på sjukhusområdet. 

Branden var i en korridor där en administrativavdelning arbetar. Enligt räddningsledaren var det inte aktuellt med någon evakuering av de personer som befann sig i aktuell byggnad. Ingen av de personerna som var i korridoren när branden uppstod behövde ambulanssjukvård. 

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra