Karta som visar ungefär var händelsen Brand: I Vårberg skadades parkerade fordon av brand. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Brand I Vårberg skadades parkerade fordon av brand.

Vårberg, Vårbergsvägen, Stockholm, Stockholms län

Fordonen stod parkerade på Vårbergsvägen. Fyra fordon, tre personbilar och en lastbil, skadades av branden. Polisen skrev anmälan angående skadegörelse genom brand.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra