Djur Den älg som uppehöll sig vid trafikplats Moraberg under förmiddagen har avlivats.

Trafikplats Moraberg, Stockholm, Södertälje, Stockholms län

Detta eftersom den led av det skadade benet samt utgjorde en fara för förbipasserande trafik. Polisen i region Stockholm har gett tillstånd till detta med stöd av 9§ jaktlagen.

Mest läst av andra