Karta som visar ungefär var händelsen Farligt föremål,  misstänkt: Med anledning av en anträffad väska utrymdes och spärrades delar av Arlanda av. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Farligt föremål, misstänkt Med anledning av en anträffad väska utrymdes och spärrades delar av Arlanda av.

Arlanda, Sigtuna, Stockholms län

Placeringen av en väska och andra omständigheter kring väskan gjorde att polisen av säkerhetsskäl spärrade av och lät utrymma delar av Arlanda. 
Detta påverkade även tågtrafiken till och från Arlanda.
Efter att ha undersökt väskan närmare kunde avspärrningarna hävas en knapp timme efter att de upprättats då innehållet visat sig vara ofarligt. 
Det finns inga misstankar om brott.

Mest läst av andra