Karta som med röd fyrkant ramar in Viberga, Södertälje, Stockholms län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Farligt föremål, misstänkt Misstänkt farligt föremål oskadliggörs av nationella bombskyddet.

Viberga, Södertälje, Stockholms län

Boende i en villa i Viberga hittar ett föremål utanför sitt hus och ringer polisen. Polisens bedömning är att föremålet är att betrakta som ett misstänkt farligt föremål, därför spärras området av och NBS (nationella bombskyddet) ansluter. 
Det aktuella området söks av, men inga fler potentiellt farliga föremål anträffas och inte heller någon misstänkt gärningsman. 
Klockan 00:25 har NBS oskadliggjort föremålet. Polisen kommenterar inte föremålets beskaffenhet.
Händelsen utreds som förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.
Bakgrunden till händelsen är okänd och ingår i det som utredningsarbetet ska ge svar på. 

Mest läst av andra