Farligt föremål, misstänkt En låda har påträffats vid en byggnad i Gamla Stan. Det är oklart vad lådan innehåller och därför har ett större område spärrats av.

Gamla Stan, Stockholm, Stockholms län

Nationella bombskyddet är rekvirerat och kommer att undersöka föremålet.

Tills detta är gjort har vissa trafikavspärrningar gjorts och detta kommer att påverka morgontrafiken runt Gamla Stan. 

Uppdatering klockan 07:55

Personal från Nationella bombskyddet är på plats och kommer att börja undersöka föremålet.

Uppdatering klockan 08:45

Bombtekniker har undersökt föremålet och bedömt det som ofarligt. Kriminaltekniker kommer nu att undersöka föremålet.

Polispatruller är fortsatt på plats men inom kort kommer de trafikavspärrningar som gjorts att hävas.

Förundersökning är inledd om förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och olaga hot. 

Mest läst av andra