Karta som med röd fyrkant ramar in Kungsängen, Upplands-bro, Stockholms län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Farligt föremål, misstänkt Ett misstänkt farligt föremål är anträffat i en trappuppgång till ett flerfamiljshus i Kungsängen.

Kungsängen, Upplands-bro, Stockholms län

Fastigheten har spärrats av och en planläggning för att den ska evakueras har påbörjats. Såväl kriminaltekniker som bombtekniker är på plats för att säkra spår och för att undersöka den misstänkta föremålet.

Uppdatering klockan 02:20

Vissa delar av fastigheten har evakuerats via balkonger. En brottsrubricering om försök till allmänfarlig ödeläggelse har inletts. Vittnesförhör hålls med flera personer som kan ha gjort iakttagelser som kan äga betydelse för utredningen. Filmer från övervakningskameror har hämtats in och analyseras.

De som har evakuerats får i väntan på att det farliga föremålet oskadliggörs vistas i en närbelägen skola.

En kartläggning av mot vem som brottet kan riktas pågår genom utredningsinsatsen.

Uppdatering klockan 04:30

Det misstänkta föremålet har oskadliggjorts och ska transporterats från platsen. Kriminaltekniker tar vid med spårsäkring i trappuppgången. Fastigheten fortsätter vara avspärrad.

Bomtekniker har tagit prov på föremålet och det ska analyseras.

Uppdatering klockan 07:00

Den tekniska undersökningen är klar. Avspärrningarna hävda och de som evakuerats kan återgå till sina bostäder.

Mest läst av andra