Knivlagen På Södermalm blev en man misstänkt för grovt brott mot knivlagen.

Södermalm, Blekingegatan, Ringvägen, Stockholm, Stockholms län

Polisen fick samtal om en man som stod och skrek för sig själv på Blekingegatan vid korsningen med Ringvägen.

Polisen fick även information om att mannen kastade föremål, drar i dörrarna samt fortsätter med att vara verbalt utåtagerande.

När polisen kontrollerade mannen upptäcktes att han bar med sig en kniv på allmän plats. Den är tagen i beslag och ingår i utredningen angående grovt brott mot knivlagen. Polisen tog även ifrån mannen andra föremål med stöd av 33§ punkt 3 brottsbalken. Föremålen kommer förstöras om inte mannen  överklagar beslutet inom en viss tid. 

Källa: https://polisen.se/aktuellt/handelser/2021/april/7/07-april-1258-knivlagen-stockholm/

Mest läst av andra