Kontroll person/fordon Personalen i en gymnasieskolan kontaktar polisen då situationen i samband med ett studentutspring har blivit o

Gymnasieskolan, Stockholm, Stockholms län

Personalen uppger att eleverna bråkar, tömmer brandsläckare och därmed skapar otrygghet hos allmänheten. Polis är på plats.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra