Karta som visar ungefär var händelsen Kontroll person/fordon: Samtal om maskerade personer i närheten av Norra Bantorget. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Kontroll person/fordon Samtal om maskerade personer i närheten av Norra Bantorget.

Norra Bantorget, Torsgatan, Norra Latin, Kammakargatan, Stockholm, Stockholms län

Några av de maskerade personerna rörde sig i riktning mot Torsgatan och några mot Norra latin. Polisen har varit i området och kontrollerat ett 20 tal personer, de är inte misstänkta för brott. De har inte berättat något för polisen som gör att de är att anse som brottsoffer.  

En av de som kontrollerades, en man i 30 års åldern, hade tandskydd på sig när han kontrollerades. Polisen har även hittat ett tandskydd liggande på Kammakargatan. 

En av de som kontrollerades avlägsnades från platsen och några avvisades från platsen med stöd av polislagens 13§. 

Mest läst av andra