Kontroll person/fordon Arbetet för att kontrollera att inresande har giltigt covid-19-test fortsätter. Bland annat stoppades sju personer vid Stadsgårdshamnen.

Stadsgårdshamnen, Stockholms Län, Stockholm, Stockholms län

Från och med 6 februari 2021 måste utländska medborgare som är 18 år eller äldre uppvisa ett giltigt intyg om negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige. Det får ha gått max 48 timmar mellan tillfället för provtagningen och gränspassagen.

En av de platsen i Stockholms län som polisen jobbar vid för att göra kontroller är Stadsgårdshamnen. Idag stoppades det där sju personer som inte hade ett korrekt giltigt test.

Mest läst av andra