Gå direkt till de mest lästa händelserna från Polisen

Misshandel Okänd gärningsperson kastade föremål mot poliserna när de utförde ett arbete i Ronna. Ingen skadades av föremålen.

Ronna, Södertälje, Stockholms län

Polisen beslutade att en ungdom skulle skjutsas hem till sina vårdnadshavare med stöd av polislagens 12§. Detta eftersom polisen ansåg att det fanns en överhängande risk för hans utveckling där han anträffades.

Okänd gärningsperson eller okända gärningspersoner kastade föremål mot poliserna i samband med att de kontrollerade ungdomen som senare skjutsades hem. Ingen person skadades av föremålen. I sambandet med arbetet i Ronna använde polisen OC-sprej mot en som störde ordningen.

Två personer avvisades från platsen med stöd av polislagen 13§.  En av dessa är misstänkt för förgripelse mot tjänsteman och den andre för våld mot tjänsteman. Anmälan angående försök till grov misshandel ska upprättas angående föremålen som kastades mot polisen.

Mest läst av andra