Karta som visar ungefär var händelsen Olaga hot: Hot har riktats mot ett passagerarflygplan på Arlanda. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Olaga hot Hot har riktats mot ett passagerarflygplan på Arlanda.

Arlanda, Sigtuna, Stockholms län

Polisen tar del av uppgifter om ett hot som riktats mot ett flygplan på Arlanda. När polisen börjar arbeta med ärendet håller flygplanet på att göras i ordning för att ta emot nya passagerare. 
Med anledning av uppgifterna töms delar av terminal 5 på människor (både allmänhet och personal), dels för att polisen ska kunna arbeta ostört och dels av säkerhetsskäl.
Det är oklart i vilken utsträckning detta påverkat flygtrafiken till och från flygplatsen.
Polisen kommer så snart det är möjligt att genomsöka det aktuella flygplanet för att säkerställa att inget finns ombord som inte ska vara där.
Ärendet rubriceras som olaga hot. I nuläget finns ingen misstänkt. Med anledning av förundersökningssekretess kommenterar polisen inte i detalj vad hotet består av eller hur det framförts.

Uppdatering klockan 15:31

Nationella bombskyddet har genomsökt flygplanet samt lokaler på Arlanda. Inget misstänkt föremål är funnet och avspärrningarna är hävda. En anmälan kommer skrivas om olaga hot.

Mest läst av andra