Karta som med röd fyrkant ramar in Vasastaden, Stockholm, Stockholms län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Olaga hot En skola i Vasastaden har tagit emot ett hot.

Vasastaden, Stockholm, Stockholms län

En gymnasieskola i Vastaden har tagit emot ett hot som när det vidareförmedlats till polisen gör att polisen inleder en förundersökning om grovt olaga hot. 
Skolan utrymmer på eget initiativ sina lokaler och ställer in undervisningen återstoden av dagen. 
När polisen inhämtat mer kunskap och information om det hot som mottagits kan polisens insats på platsen avvecklas utan att någon person frihetsberövats och utan att något farligt anträffats. Polisen ser i nuläget inget hinder mot att skolan återgår till sin ordinarie verksamhet.
Händelsen utreds dock fortfarande som grovt olaga hot. 

Polisen ser inga kopplingar mellan händelsen i Vasastaden och andra händelser i Stockholm samma dag utan utreder dessa som separata brott.

Mest läst av andra