Ordningslagen Patrullen kontrollerar en opinionsyttring utanför en av ambassaderna på Gärdet.

Ambassaderna, Gärdet, Stockholm, Stockholms län

Det var färre än åtta personer som under cirka en halvtimme framförde sina åsikter och personerna har nu lämnat platsen.

Då de inte hade tillstånd för den allmänna sammankomsten har anmälan skrivits om brott mot ordningslagen. 

Mest läst av andra