Karta som visar ungefär var händelsen Övrigt: Under dagen har mänskliga kvarlevor i form av en del av ett skelett anträffats under en renovering av en fastighet i Vasastaden. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Övrigt Under dagen har mänskliga kvarlevor i form av en del av ett skelett anträffats under en renovering av en fastighet i Vasastaden.

Stockholm, Stockholms län

Det har under utredningen som utförts visat sig att husgrunden ligger i anslutning till en nedlagd kyrkogård. Skelettdelen tas in till en polisstation för vidare hantering. Kriminaltekniker har deltagit i undersökningen.

Mest läst av andra