Karta som med röd fyrkant ramar in Södermalm, Stockholm, Stockholms län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Övrigt Misstänkt gaslukt i ett trapphus på Södermalm har lett till avspärrningar.

Södermalm, Stockholm, Stockholms län

Polisen bistår räddningstjänsten som undersöker fastigheten. 

Uppdatering kl 19:50
De boende i byggnaden evakueras. Ringvägen i höjd med Katarina bangata är avspärrad i båda riktningarna. 

Uppdatering kl 21:15
Källan till gaslukten har lokaliserats men det bedöms inte finnas risk för antändning. Insatsen kommer att avslutas. De boende kommer att kunna återvända till sina bostäder och avspärrningarna kommer att hävas. 

Mest läst av andra