Gå direkt till de mest lästa händelserna från Polisen

Övrigt I samband med att det är Järvavecka på Spånga IP med start idag onsdag råder begränsning/restriktionsområde för flygtrafik över området.

Spånga, Stockholm, Stockholms län

Om någon flyger med drönare inom restriktionsområdet så är det överträdelse av föreskrift om tillfälligt restriktionsområde, 13 kap. 1 § 1 p. luftfartsförordningen.

Bestämmelsen straffbelägger att uppsåtligen bryta mot föreskrifter eller beslut om tillfälliga restriktionsområden som Transportstyrelsen har meddelat med stöd av 1 kap. 4 eller 5 § samma förordning. Straffskala: böter.

Mest läst av andra