Karta som med röd fyrkant ramar in Stjärntorget, Solna Kommun, Hallonbergen, Sundbyberg, Norrmalms Stadsdelsområde, Norrtälje Kommun, Fridhemsplan, Rimbo, Stockholms län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Övrigt Fotpatrullering har skett på flera platser mellan klockan 08-12.

Stjärntorget, Solna Kommun, Hallonbergen, Sundbyberg, Norrmalms Stadsdelsområde, Norrtälje Kommun, Fridhemsplan, Rimbo, Stockholms län

På följande platser har polisen genomfört fotpatrullering.

Köpcentrum, Stjärntorget Solna kommun.

Centrumanläggning, Hallonbergen Sundbyberg kommun.

Centrumanläggning, Norrmalms stadsdelsområde Stockholms stad.

Bussterminal, Norrtälje kommun.

Fridhemsplan, Kungsholm stadsförvaltning Stockholms stad.

Centrum, Rimbo Norrtälje kommun.

Medborgarlöfte och lokal problembild

Genom medborgarlöften får polisen veta vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Vad som upplevs som problem i ett område får polisen veta bland annat veta via e-post, telefonsamtal och personliga möten. Polisen tittar även på inkomna brottsanmälningar och har information från personalen som arbetar med underrättelseinformation.

All den informationen brukar sammanfattas i en lokal problembild. Den tillsammans med medborgarlöften är viktiga när man i ett lokalpolisområde bestämmer vad man ska prioritera den här dagen/veckan/månaden.

Mest läst av andra