Karta som visar ungefär var händelsen Övrigt: På vissa platser i Sigtuna, Täby och Södertälje kommun har polisen genomfört fotpatruller. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Övrigt På vissa platser i Sigtuna, Täby och Södertälje kommun har polisen genomfört fotpatruller.

Sigtuna, Täby, Södertälje Kommun, Sigtuna Kommun, Arlanda, Täby Kommun, Täby Centrum, Södertälje, Stockholms län

I Sigtuna kommun genomfördes  fotpatrulleringen ute på Arlanda flygplatsen och främst terminal 5. I Täby kommun fotpatrullerade poliserna i Täby centrum och i Södertälje på gågatan.

Medborgarlöfte och lokal problembild

Genom medborgarlöften får polisen veta vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Vad som upplevs som problem i ett område får polisen veta bland annat veta via e-post, telefonsamtal och personliga möten. Polisen tittar även på inkomna brottsanmälningar och har information från personalen som arbetar med underrättelseinformation.

All den informationen brukar sammanfattas i en lokal problembild. Den tillsammans med medborgarlöften är viktiga när man i ett lokalpolisområde bestämmer vad man ska prioritera den här dagen/veckan/månaden.

Mest läst av andra