Sammanfattning vecka Polisrutan Knivsta

Botkyrka, Stockholm, Roll, Knivsta Kommun, Knivsta, Stockholms län


Ny Kommunpolis i Knivsta Jonas Jeffsell

” Riktigt roligt att äntligen vara på plats! Jag brinner nämligen för brottsföre-byggande arbete och samverkan. Som Kommunpolis i Knivsta så kommer jag förutom att bemanna poliskontoret på onsdagar mellan kl. 14-17 att arbeta på strategisk nivå med brottsförebyggande frågor. Här ingår bl.a. att vara länken mellan polismyndigheten och våra samverkanspartners och jag kommer till-sammans med andra verka för ett fortsatt tryggare Knivsta för alla.

Tidigare arbetade jag som områdespolis i Lokalpolisområde Botkyrka i södra Stockholm med fokus på ungdomar, narkotika och samverkan. Just samverkan har varit ett ledord i mitt arbete och jag har bland annat ingått i Botkyrkas Operativa grupp bestående av polis och socialtjänst. Här delades lägesbild och information på gruppnivå samt individnivå för att bättre prioritera rätt insatser till rätt ungdomar. Jag var även nyckelperson i den våldsförebyggande meto-den Mentors in Violence Prevention (MVP) i våra grundskolor samt engagerad i PAR (Polis Ambulans Räddningstjänst) för att nämna några andra exempel. I PAR fick kommunens åttondeklassare lära känna sin lokala blåljuspersonal i syfte att minska motsättningar och våld mot dessa samt bryta den tyst-nadskultur som ibland finns gentemot polis.

Jag tror mycket på samverkan, ingen kan förebygga brott själva utan här måste lokalbor, myndigheter och andra samhällsaktörer hjälpas åt - tillsammans gör vi skillnad! I min nya roll hoppas jag på att förvalta Örjan Brodins fina arbete, ta till mig den kunskap som finnas här samt utveckla arbetet genom de erfarenheter jag har sen tidigare

I övrigt är jag en glad skåning som tycker om att hålla mig i form och älskar simning, har tidigare tävlingssimmat på SM-nivå ”
Väl Mött
Jonas Jeffsell

Grannsamverkan
I veckan samlade vi kontaktombuden som jobbar med Grannsamverkan (GSV) i Knivsta kommun. De representerade många av de 1500 fastigheter i kommu-nen som är med i GSV vilket är uppskattningsvis nästan 30 % av hushållen i kommunen, ett stort antal per capita.
Om detta bidrar till de minskade antal bostadsinbrott som skett i kommunen låter vi vara osagt men du ökar definitivt dina chanser att slippa inbrott om det finns fungerande GSV i området där du bor. Kontakta din lokala Grannsam-verkanssamordnare Ulrika Andersson via 114 14 eller använd länken nedan

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/grannsamverkan/polisregion-mitt-grannsamverkan/?fbclid=IwAR3qv5U6lwCu-Y236lJIam3YzOxX9LP_Ygiy1qvcPQFsXrxGk0OeMt86Zig


1:a – 19 Januari 2020
NÅGRA GENOMFÖRDA POLISINGRIPANDEN I KNIVSTA Antal
Böter Trafikbrott 5 körkort omhändertogs på plats och böter utfärdades bl.a. för överskriden hastighet, obältade barn i bil samt mobiltelefonprat vid körning 33
Anmälan misshandel 3
Omhändertagna personer Med stöd av olika lagar, bl.a. Lagen om psykiskt sjuka 3
Narkotikabrott Eget bruk 1
Narkotikabrott Diverse olika droger i beslag + eget bruk 1
Allmän stationär Trafikkontroll 4
Åldringsbrott Äldre person som blivit av med värdesaker som förvarades hemma. Okänt modus 1
Trafikolycka Buss /Personbil, personskada 1
Gripna Oidentifierad brottsmisstänkt 1
Drog Rattfylleri 2
Rattfylleri 1
Tips/Telefonsamtal Om brott m.m. från medborgare 51
Kontrollerade Personer/Fordon 167


ETT URVAL AV HÄNDELSER OCH ANMÄLDA BROTT Antal
Anmälan om skadegörelse Varav 5 klotter. Förmodligen finns ett stort mörkertal av främst klotter som inte polisanmäls. Polisen ser gärna att allt klotter anmäls av fastighetsägare. Gärna med bilder på klotter bifogat om det finns taggar 9
Nätbrott/Bedrägerier Ett flertal olika brott med Internet som grund, Data-intrång, Social manipulation (metoder för att manipulera personer till att utföra handlingar eller avslöja konfidentiell information) samt ID bedräge-rier. Du som använder dator, mail och sociala medier. Var alert och hälso-samt misstänksam 5
Anmälan cykelstöld 4
Viltolyckor Fortfarande i ett stort antal, anpassa hastigheten för att minska risken 11

Anmäla brott eller tipsa polisen :
Ring 11414 eller på bifogad länk kan du tipsa polisen, finns på Polisen.se :
https://polisen.se/kontakt/mejla-region-Mitt/
Pågående brott / färsk gärning: Ring 112

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra