Sjukdom/olycksfall Polisen fattade beslut att en man skulle, mot sin vilja, föras till ett sjukhus med psykiatrisk inriktning.

Täby, Stockholms län

Beslutet är fattat med stöd av 47§ i lag om psykiatrisk inriktning. Det beslutet kommer överprövas av läkare på nämnda sjukhus.

Via SOS Alarm fick polisen in uppgifter att mannen satt utomhus med ett vapen. När polisen åkte till platsen följde även en ambulans med ifall mannen behövde ambulanssjukvård, vilket aldrig behövdes.

Polisen fick kontakt med mannen som berättade att det vapen han hade i sin närhet var ett luftvapen. Detta har sedan konstaterats av polisen som var på plats.

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mest läst av andra