Skadegörelse Räddningstjänsten släckte en brand i en parkerad personbil i Rinkeby.

Rinkeby, Stockholm, Stockholms län

Polisen som var på plats talade om att räddningstjänsten släckte branden. Polisen skrev anmälan angående skadegörelse genom brand.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra