Skadegörelse Okänd person är misstänkt för att ha tagit sönder en trafiksäkerhetskamera.

Värmdö Marknad, Värmdö, Stockholms län

På en parkering vid Värmdö marknad låg en sönderslagen trafiksäkerhetskamera. Polisen som var på plats såg till att den bärgades från platsen, de har även skrivit en anmälan skadegörelse.

Polisen och Trafikverket har olika ansvar vad det gäller trafiksäkerhetskamerorna

Polisen ansvarar för att utreda de hastighetsöverträdelser som kamerorna registrerar.
Trafikverket ansvarar för etablering och drift av kamerorna.

Trafiksäkerhetskamerorna är placerade där de gör mest nytta. Kamerorna är placerade för att sänka hastigheten och rädda liv på de vägar där vi har höga hastigheter och risken för olyckor är stor. Det finns fler än 1 600 stationära trafiksäkerhetskameror längs närmare 300 mil väg. Polisen har även mobila trafiksäkerhetskameror som kan placeras ut där det finns behov.

Mätningar visar att antalet trafikolyckor med döda och svårt skadade minskade med 20-30 procent på vägar med trafiksäkerhetskameror. Det innebär att cirka 15-20 liv varje år räddas. Trafiksäkerhetskameror är ett effektivt bidrag i arbetet med Nollvisionen.

Mest läst av andra