Karta som med röd fyrkant ramar in Husby, Stockholm, Stockholms län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Spridning smitta/kemikalier Personer reagerar på ett utsläpp vid en badanläggning.

Husby, Stockholm, Stockholms län

Vid en badanläggning i Husby har ett utsläpp skett av något slags kemikalier och polisen biträder räddningstjänsten under arbetet på platsen.
Utsläppet är begränsat till personalutrymmen och besökare ska inte ha exponerats. Personal har dock fått klåda, men ingen behöver sjukvård. 
Badet kunde fortsätta att hålla öppet men inga nya besökare släpptes in. 
Omständigheterna kring hur utsläppet gått till är inte klarlagda men bedöms inte vara fråga för polisen.

Mest läst av andra