Karta som med röd fyrkant ramar in Solna Kommun, Uppsalavägen, Högsta, Huvudstagatan, Vallgatan, Solna, Stockholms län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Trafikbrott På fyra platser inom Solna kommun rapporterades fyra fordonsförare. Detta skedde melllan klockan 08:34 till klockan 10:34.

Solna Kommun, Uppsalavägen, Högsta, Huvudstagatan, Vallgatan, Solna, Stockholms län

Klockan 08:34 och på Uppsalavägen rapporterades en personbilsförare för hastighetsöverträdelse. På den aktuella sträckan är högsta tillåtna hastigheten 70 km/h. Föraren hastighet uppmättes till 76 km/h och det fastställda bötesbeloppet för detta är 1 500 kronor.

Klockan 08:40 och på Huvudstagatan rapporterades en personbilsförare för att hon hade använt ett körfält som anvisats för annat slag av fordon än det hon framförde. Det fastställda bötesbeloppet för detta är 1 000 kronor.

Klockan 10:01 på E4 rapporterades en personbilsförare för hastighetsöverträdelse. På den aktuella sträckan är högsta tillåtna hastighet 80 km/h och förarens hastighet uppmättes till 106 km/h. Det fastställda bötesbeloppet för detta är 3 200 kronor.

Klockan 10:34 på Vallgatan rapporterades en personbilsförare för hastighetsöverträdelse. På den aktuella sträckan är högsta tillåtna hastighet 80 km/h och förarens hastighet uppmättes till 99 km/h. Det fastställda bötesbeloppet för detta är 2 400 kronor.

Mest läst av andra