Karta som med röd fyrkant ramar in Vasastaden, Norrmalm, Kungsbron, Sveavägen, Vanadislunden, Almlöfsgatan, Hamngatan, Stockholm, Stockholms län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Trafikbrott I Vasastaden och på Öster- och Norrmalm rapporterades fyra fordonsförare för olika trafikbrott.

Vasastaden, Norrmalm, Kungsbron, Sveavägen, Vanadislunden, Almlöfsgatan, Hamngatan, Stockholm, Stockholms län

Klockan 15:21 rapporterades en personbilsförare på Kungsbron. Han rapporterades för att ha kört bilen utan giltig behörighet.

Klockan 15:27 rapporterades en personbilsförare på Sveavägen vid korsningen med Vanadislunden för att han använde ett fordon som var belagt med körförbud. Det fastställda bötesbeloppet för detta är 1 500 kronor.

Klockan 16:03 rapporterades en personbilsförare på Almlöfsgatan för att han körde mot enkelriktat. Det fastställda bötesbeloppet för detta är 1 000 kronor.

Klockan 16:12 rapporterades en personbilsförare på Hamngatan för att han körde en personbil med dubbdäck. Det fastställda bötesbeloppet för detta är 500 kronor.

Mest läst av andra