Karta som med röd fyrkant ramar in Haninge, Huddinge, Värmdö, Nacka, Solna, Haninge Kommun, Högsta, Nynäsvägen, Huddinge Kommun, Johanneshov, Stockholm, Farstavägen, Värmdö Kommun, Duvnäs, Nacka Kommun, Glasmålarvägen, Gamla Enskede, Årsta, Gränsgatan, Solna Kommun, Stockholms län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Trafikbrott Ett urval av de trafikbrott i Haninge-, Huddinge-. Värmdö-, Nacka- och Solna kommuner men även inom Stockholms stad.

Haninge, Huddinge, Värmdö, Nacka, Solna, Haninge Kommun, Högsta, Nynäsvägen, Huddinge Kommun, Johanneshov, Stockholm, Farstavägen, Värmdö Kommun, Duvnäs, Nacka Kommun, Glasmålarvägen, Gamla Enskede, Årsta, Gränsgatan, Solna Kommun, Stockholms län

Hastigheten är avgörande – både för att förhindra en olycka, men också för hur omfattade skador man får som inblandad. Därför genomför polisen extra kontroller den här veckan. Hastighetskontrollerna i veckan genomförs både synligt med laserinstrument vid vägkanten och dolt med genomsnittshastighetsmätare i båda målade och civila polisbilar samt motorcyklar.

De trafikbrott som ingår i detta urvalet har rapporterats mellan klockan 09 och 11:30.

Klockan 09:07 rapporterades en personbilsförare för hastighetsöverträdelse på Kvadrantvägen i Haninge kommun. På det aktuella sträckan är högsta tillåtna hastighet 100 km och hans hastighet uppmättes till 109 km/h. Det fastställda bötesbeloppet för detta är 1 500 kronor.

Klockan 09:23 rapporterades en personbilsförare för hastighetsöverträdelse på Nynäsvägen, Huddinge kommun. På det aktuella sträckan är högsta tillåtna hastighet 100 km och hennes hastighet uppmättes till 118 km/h. Det fastställda bötesbeloppet för detta är 2 400 kronor.

Klockan 09:32 rapporterades en lastbilsförare  på Nynäsvägen, Johanneshov inom Stockholm stad för hastighetsöverträdelse. På det aktuella sträckan är högsta tillåtna hastighet 70 km och hans hastighet uppmättes till 83 km/h. Det fastställda bötesbeloppet för detta är 2 000 kronor.

Klockan 09:36 rapporterades en lastbilsförare på Farstavägen, Farsta inom Stockholm stad för hastighetsöverträdelse. På det aktuella sträckan är högsta tillåtna hastighet 80 km och hans hastighet uppmättes till 91 km/h. Det fastställda bötesbeloppet för detta är 2 000 kronor.

Klockan 09:59 rapporterades en personbilsförare på Gustavbergsvägen, Värmdö kommun för hastighetsöverträdelse. På det aktuella sträckan är högsta tillåtna hastighet 50 km och hans hastighet uppmättes till 62 km/h. Det fastställda bötesbeloppet för detta är 2 400 kronor.

Klockan 10:16 rapporterades en personbilsförare på länsväg 222, Saltsjö-Duvnäs Nacka kommun för hastighetsöverträdelse. På det aktuella sträckan är högsta tillåtna hastighet 80 km och hans hastighet uppmättes till 110 km/h. Det fastställda bötesbeloppet för detta är 3 200 kronor.

Klockan 10:27 rapporterades en personbilsförare på Glasmålarvägen, Gamla Enskede inom Stockholm stad för att han använde mobiltelefonen på felaktigt sätt under färd. Det fastställda bötesbeloppet för detta är 1 500 kronor.

Klockan 10:41 rapporterades en personbilsförare på Nynäsvägen, Årsta inom Stockholm stad för hastighetsöverträdelse. På det aktuella sträckan är högsta tillåtna hastighet 70 km och hans hastighet uppmättes till 89 km/h. Det fastställda bötesbeloppet för detta är 2 400 kronor.

Klockan 10:27 rapporterades en personbilsförare på Gränsgatan, Solna kommun för att han använde mobiltelefonen på felaktigt sätt under färd. Det fastställda bötesbeloppet för detta är 1 500 kronor. 

Mest läst av andra