Karta som med röd fyrkant ramar in Centralbron, Söderledstunneln, Stockholm, Stockholms län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Trafikhinder Icke tillståndsgiven allmän sammankomst på en avstängd bro.

Centralbron, Söderledstunneln, Stockholm, Stockholms län

En grupp personer blockerade vägbanan på Centralbron på lördagseftermiddagen i samband med att de höll en icke tillståndsgiven allmän sammankomst.
Centralbron hade dock stängts i båda riktningar en stund före sammankomsten efter ett beslut av Trafik Stockholm vilket medförde att till exempel Söderledstunneln var helt tömd på trafikanter.
Personerna som blockerat vägbanan fick utöva sina grundlagsskyddade rättigheter (yttrande- och demonstrationsfrihet) innan polis gav en ordningshållande befallning om att lämna vägbanan.
Fyra personer valde att ej hörsamma befallningen och blir därför anmälda för brott mot trafiklagen (hindrat trafiken). En anmälan kommer också att skrivas om en allmän sammankomst utan tillstånd. 

Mest läst av andra