Karta som med röd fyrkant ramar in Märsta, Nymärsta Kulle, Högsta, Sigtuna, Stockholms län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Trafikkontroll En berusad förare stoppades vid trafikkontrollen i Märsta.

Märsta, Nymärsta Kulle, Högsta, Sigtuna, Stockholms län

Polisen genomförde en nykterhetskontroll på Nymärsta kulle. När polisen kontrollerade en förare mot sållningsinstrumentet gav det positivt utslag,hon togs med för fortsatt utredning angående misstänkt rattfylleri.

Inne i bevisinstrumentet uppmättes hennes alkoholhalt till 0,25 milligram per liter utandningsluft. Hon, en kvinna i 50 års åldern, är misstänkt för rattfylleri. 

Polisen har utrett detta enligt arbetssättet snabbare lagföring.  I och med att föraren har erkänt har en fullmakt med ett bötesbelopp utfärdats, den kommer fastställas av åklagare. Det högsta bötesbelopp som är aktuellt i denna utredning är 41 600  kronor, där 800 kr är en avgift till brottsofferfonden.

Mest läst av andra