Karta som med röd fyrkant ramar in Frescati, Högsta, Stockholm, Stockholms län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Trafikkontroll Vid trafikplats Frescati genomförde polisen en trafikkontroll.

Frescati, Högsta, Stockholm, Stockholms län

Trafikkontrollen var i norrgående riktning där högsta tillåtna hastighet är 70 km/h. 

En förare rapporterades för hastighetsöverträdelse då hans uppmätta hastighet blev 104 km/h. Polisen utredde detta enligt arbetssättet för snabbare lagföring. I detta ärende betyder det att han vet var och när han kan ta del av utredningsmaterialet. Det har även preliminärbokats en tid för en huvudförhandling i tingsrätten. 

Förarens körkort omhändertogs och Transportstyrelsen kommer besluta om hans körkortsbehörighet ska återkallas eller inte.

En annan personbilsförare medtogs för fortsatt utredning angående rattfylleri efter att hans utandningsprov i sållningsinstrumentet för rattfylleri var positivt. I bevisinstrumentet för rattfylleri uppmättes hans alkohol till 0,12 milligram per liter utandningsluft. Han är misstänkt för rattfylleri. 

Nationell trafikvecka

Under veckan kommer polisen genomföra flera extra hastighetskontroller för att öka trafiksäkerheten. Hastighetskontrollerna kommer både vara synligt med laserinstrument vid vägkanten och dolt med genomsnittshastighetsmätare i båda målade och civila polisbilar samt motorcyklar. 

Mest läst av andra