Trafikkontroll Fem fordonsförare rapporterades för hastighetsöverträdelse.

Njupkärrsvägen, Högsta, Nacka, Tyresö Kommun, Tyresö, Stockholms län

Under förmiddagen genomförde områdespoliserna en trafikkontroll på Njupkärrsvägen. På den aktuella sträckan är högsta hastighet 40 km/h och det finns en fritidsverksamhet i närheten.

Den som mättes för den högsta hastigheten mättes till att ha kört 53 km/h. Det fastställda bötesbeloppet för detta är 2 400 kronor.

Vad gör en områdespolis?
Områdespolisens uppdrag är att jobba lokalt och långsiktigt. En områdespolis blir oftast igenkänd i lokalsamhället och får veta av boende och andra vad som upplevs otryggt och störande på gator och torg.

Medborgarlöfte
Lokalpolisområde Nacka har en överenskommelse med Tyresö kommun, att tillsammans bedriva ett brottsföre­ byggande arbete. Utgångspunkten i samverkan är att polisen och kommunen har sitt ansvar och uppdrag utifrån lagar, regler och styrdokument. Lokalpolisområde Nacka kommer ha stort fokus på följande områden; Ungdomar, trygghet, narkotika och trafik.

Medborgarlöftet angående trafik har följande lydelse:

Vi kommer att bedriva insatser och kontroller i trafiken, både fasta och rörliga. Detta i syfte att sänka antalet skadade och dödade i trafiken. Trafikinsatserna kommer att ha fokus på att övervaka hastighet och beteende, upptäcka och rapportera rattfyllerister och vårdslösa trafikanter.

Ett stort fokus kommer att föreläggas på vägar som angränsar till skolor och olycksdrabbade vägar.

Mest läst av andra