Karta som med röd fyrkant ramar in Trafikplats Påljungshage, Trafikplats Tystberga, Stockholm, Nyköping, Stockholms län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Trafikolycka, personskada Mycket begränsad framkomlighet på E4 utanför Nyköping efter olycka.

Trafikplats Påljungshage, Trafikplats Tystberga, Stockholm, Nyköping, Stockholms län

18:47 E4 Tystberga, norrgående 

Polis är på plats på en trafikolycka vid Tystberga utanför Nyköping. Det ska röra sig om två fordon som kolliderat. 

En person ska ha skadats, skadeläget är inte känt för närvarande. 

E4 från Trafikplats Påljungshage (134) till Trafikplats Tystberga (135) i riktning mot Stockholm är det mycket begränsad framkomlighet enligt Trafikverket. Passage endast möjlig i vägrenen. 

Uppdatering 19:06

Två personer har hittills avförts med ambulans. Skadeläget för dessa är okänt. 

Det är fortsatt långa köer på platsen. Trafiken rullar sakta framåt, men det beräknas vara stor påverkan i trafiken för okänd tid framåt. 

Uppdatering 20:45

Vägen ska enligt trafikverket nu vara fri för passage. 

Skadeläget för de drabbade ska enligt uppgift inte vara allvarligt. För närmare information om de drabbades tillstånd hänvisas till sjukvården. 

Polisanmälan om vårdslöshet i trafik samt vållande till kroppskada kommer att skrivas.

Uppdatering 21:07

Det är totalt tre personer som förts till sjukhus efter olyckan. 

Båda de inblandade bilarna fick bärgas från platsen. 

Mest läst av andra