Karta som visar ungefär var händelsen Trafikolycka,  personskada: Olycka på Östermalm mellan två lastbilsförare. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Trafikolycka, personskada Olycka på Östermalm mellan två lastbilsförare.

Östermalm, Riddargatan, Styrmansgatan, Stockholm, Stockholms län

Olyckan skedde på Riddargatan vid korsningen med Styrmansgatan. Det finns i nuläget ingen uppgift om att någon av förarna behövde sjukhusvård. En av lastbilarna bärgades från platsen.

Uppdatering klockan 10:06

Ambulanspersonalen undersökte båda förarna, ingen behövde sjukhusvård. Polisen kommer utreda olyckan i en utredning angående brott mot trafikförordningen genom att ej ha iakttagit väjningsplikt samt vållande till kroppsskada.

Mest läst av andra