Trafikolycka Åtta fordon har enligt preliminära uppgifter sammanstött på E4 vid Rosersberg. Framkomligheten i nordlig riktn

Rosersberg, Sigtuna, Stockholms län

Det har bildats köer på E4.

Uppdatering klockan 16:35

Två fordon har nu även sammanstött vid trafikplats Arlanda på E4 vilket begränsar framkomligheten i södergående riktning.

Mest läst av andra