Gå direkt till de mest lästa händelserna från Polisen

Trafikolycka Det har enligt initiala uppgifter inträffat en trafikolycka på Essingeleden invid trafikplats Karlberg i södergående riktning.

Essingeleden, Karlberg, Solna, Stockholms län

Fordonen står just nu i det vänstra av fyra filer. Med anledning av de stillastående fordonen är framkomligheten på Essingeleden något begränsad och det är köbildning.

Mest läst av andra