Utlänningslagen I Tureberg stoppade och kontrollerade polisen en personbil.

Tureberg, Sollentuna, Stockholms län

En av männen som färdades i bilen medtogs till stationen med stöd av polislagens 11§. Detta eftersom polisen ska utreda hans rätt att vistas i landet.

Mest läst av andra