Utlänningslagen På Norrmalm kontrollerade polisen en man.

Norrmalm, Drottninggatan, Kungsgatan, Stockholm, Stockholms län

Kontrollen gjordes på Drottninggatan i närheten av korsningen med Kungsgatan. Mannen omhändertogs då polisen ska utreda om han har rätt att vistas i landet.

Omhändertagandet gjordes med stöd av 11§ polislagen.

Källa: https://polisen.se/aktuellt/handelser/2021/februari/21/21-februari-1341-utlanningslagen-stockholm/

Mest läst av andra