Utlänningslagen Den man som polisen kontrollerade i Tantolunden omhändertogs med stöd av 11§ polislagen.

Tantolunden, Stockholm, Stockholms län

Han omhändertogs för att polisen ska utreda hans rätt att vistas i landet. 

Mest läst av andra