Nyhet: Sverigekartan – karta med händelser från hela Sverige!

Annons

Övrigt Frågor kring dödsfallsutredningar i Halland. Den kritik som förekommit tas på största allvar.

Falkenberg, Yttersta, Hallands län

Det har framkommit i bland annat media att det har funnits dödsfallsärenden i polisområde Halland där förundersökning borde inletts omedelbart för att utesluta att brott kan ha legat bakom dödsfallen. Polisen ska alltid starta en förundersökning om man inte med säkerhet kan utesluta att brott har begåtts.

Därför öppnar Polisen förundersökningen i det så kallade "Robin-ärendet" i Falkenberg på nytt och låter utredningsenheten i regionen leda arbetet. Enligt gällande rutin har polisen dessutom överlämnat den del av ärendet där man kan misstänka av polisen gjort fel till Särskilda utredningar för granskning. Detta ärende leds av åklagare.

Region Väst gör dessutom en intern granskning av dödsfallsärenden i Halland för att se om det finns fler fall där man inte med säkerhet kan utesluta att brott begåtts och där polisen inte har inlett en utredning omedelbart. Polisen har också påbörjat ett internt arbete i Halland för att öka kunskapen och förståelsen hos samtliga medarbetare för hur vi ska arbeta med denna typ av ärenden.

-Vi tar detta på stort allvar och har vidtagit omedelbara åtgärder. Vi ska alltid göra vårt yttersta för att utreda dödsfall. Det är en rättssäkerhetsfråga och oerhört viktigt för vår trovärdighet, säger Mats Palmgren, polisområdeschef i Halland.

 

Mest läst

Annons