Karta som med röd fyrkant ramar in Luthagsesplanaden, Sysslomansgatan, Uppsala, Uppsala län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Trafikolycka, personskada Kollision mellan två fordon.

Luthagsesplanaden, Sysslomansgatan, Uppsala, Uppsala län

På Luthagsesplanaden i höjd med Sysslomansgatan i centrala Uppsala ska två fordon ha kolliderat. En av förarna klagar på smärtor.

I övrigt är det oklart skadeläge och det är ännu inte säkerställt vad som har föranlett olyckan.

Mest läst av andra