Olaga hot Olaga hot Karlstad

Karlstad, Värmlands län

Någon eller några har under natten klottrat på en idrottsanläggning i Karlstad. Text som klottrats är av sådan art att händelsen har rubricerats både som skadegörelse och olaga hot. Polis har varit på plats och dokumenterat.

Uppdatering kl 13:54

Polispatrullen har avrapporterat och man har därefter gjort en säkerhetsbedömning över händelsen efter att även ha kommunicerat med Karlstads kommuns säkerhetskoordinatorer. Inget hot som kan sättas i samband med morgonens händelse har inkommit till kommunen. Tillsammans gör polis och kommun den bedömningen att hotet inte är att anse som seriöst. Polisen kommer med anledning av händelsen att ha polispersonal på plats under kvällen.  Denna kommer att finnas på plats så länge som man bedömer att det behövs. 

Mest läst av andra