Spridning smittsamma kemikalier Ett utsläpp av kemikalie i form av gas har skett i Säffle.

Säffle, Värmlands län

Räddningstjänst, sjukvård och polis finns på plats. Läckaget har skett genom ett brott på ett rörsystem. Läckaget är nu avstannat och ingen mer gas kommer att spridas. Räddningstjänsten bedömer att det inte föreligger någon fara för allmänhet som befinner sig utanför avspärrningar. Det finns inga rapporter om personskador så här långt.

Ärendet kommer att uppdateras.

Uppdatering 12.56

Räddningstsjänsten har två kemdykare på plats som nu går igenom lokaler för att undersöka om någon finns kvar i byggnaderna.

Det som läckt ut är svaveldioxid, vilket är en kemikalie som används i processen för tillverkning av pappersmassa. I höga koncentrationer är gasen frätande på hud och ögon och vid mycket hög koncentration dödlig.

Mest läst av andra