Karta som visar ungefär var händelsen Brand: E4 Stöcksjö, larm om brand på timmersläp inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Brand E4 Stöcksjö, larm om brand på timmersläp

Stöcksjö, Umeå, Västerbottens län

Enligt initiala uppgifter är släpet frånkopplat från dragbilen. Vägen är tillfälligt avstängd i norrgående körfält.

Uppdatering kl 09:55

Branden är släckt och bärgning pågår.

Uppdatering kl 12:00

En anmälan gällande brand, utan misstanke om brott, upprättas.

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra