Sammanfattning natt Västerbotten, ett urval av nattens polisverksamhet

Västerbotten, Hörnefors, Umeå, Västerbottens län

Kl 00:00-07:00, det har varit en natt med låg arbetsbelastning. 

Under morgonen har trafikanter hört av sig till polisen med anledning av en älg som befinner sig på fel sida om viltstängslet, vid södergående körfält på E4 strax söder om Hörnefors, Umeå. Trafikanter uppmanas att vara uppmärksamma och anpassa hastigheten efter rådande förhållande.

Mest läst av andra