Gå direkt till de mest lästa händelserna från Polisen

Trafikkontroll Trafikpoliser vid regionens trafiksektion har träffats för erfarenhetsutbyte och samverkan i Umeå.

Norberg, Umeå, Västerbottens län

Ett flertal patruller har arbetat med kontroller av yrkesmässig trafik i och omkring Umeå under dagen. Någon sammanställning från detta arbete har ej rapporterats.

Under dagen har trafikpoliser även genomfört kontroller inom ramen för den nationella trafikvecka som pågår där kontroller genomförts i tätbebyggt område. Vidare har patrullerna under aftonen/kvällen genomfört kontroller längs till- och frånfarter från Umeå.

Detta har totalt resulterat i ett 70-tal ordningsbot varav 60 avseende hastighetsöverträdelser.

2 körkort har omhändertagits.

Övriga ordningsbot avser bland annat avsaknad av bilbälte, pratat i mobiltelefon, tonade rutor mm.

5 flygande besiktningar har genomförts.

- Många har under dagen visat uppskattning för vårt arbete. Överlag har ändå beteendet i trafiken varit bra, säger Jimmy Norberg vid trafikpolisen.

De riktade insatserna i trafiken kommer att fortsätta.

Som tidigare rapporterats under dagen har även poliser i ingripandeverksamheten genomfört ett flertal kontroller i trafiken.

Mest läst av andra